Privacybeleid & cookiebeleid

Privacyverklaring & cookiebeleid

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in deze privacyverklaring uit welke gegevens we van u verwerken. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken gevestigd aan de Bredabaan 589, 2930 Brasschaat ingeschreven onder ondernemingsnummer 0672.402.614 is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw eventuele Roy Van Gorp Elektriciteitswerken account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Roy Van Gorp Elektriciteitswerken persoonsgegevens?

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Roy Van Gorp Elektriciteitswerken. Ongelimiteerde lijst als u bv. aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
een bestelling plaatst; aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; deelneemt aan enquêtes of onderzoeken; bij of voor ons werkzaam bent; uw activiteiten aansluiten bij ons producten -of dienstengamma: een zakelijke relatie heeft met Roy Van Gorp Elektriciteitswerken; bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; uw gegevens invult of achterlaat via registratieformulieren of contactformulieren.

Welke gegevens verzamelt Roy Van Gorp Elektriciteitswerken?

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bestelgegevens
  • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.royvangorp.be, voorkeuren voor de mailnieuwsbrieven, …)

Op welke basis verwerkt Roy Van Gorp Elektriciteitswerken persoonsgegevens?

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Roy Van Gorp Elektriciteitswerken. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Roy Van Gorp Elektriciteitswerken haar (potentiële) klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Roy Van Gorp Elektriciteitswerken persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Roy Van Gorp Elektriciteitswerken persoonsgegevens?

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Roy Van Gorp Elektriciteitswerken en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
  • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
  • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

  Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Roy Van Gorp Elektriciteitswerken beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Roy Van Gorp Elektriciteitswerken hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Roy Van Gorp Elektriciteitswerken hen voorschrijft. Roy Van Gorp Elektriciteitswerken verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookieverklaring

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Op Roy Van Gorp Elektriciteitswerken zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en anderen. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de providers zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).  Leest u de privacyverklaring van de sociale media-partners om te bekijken hoe zij uw persoonsgegevens behandelen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere websites. Roy Van Gorp Elektriciteitswerken is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Roy Van Gorp Elektriciteitswerken neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Roy Van Gorp Elektriciteitswerken neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van uw gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Roy Van Gorp Elektriciteitswerken via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met info[at]royvangorp.be

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Roy Van Gorp Elektriciteitswerken met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacyverklaring meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres.

Wijzigingen privacyverklaring

Roy Van Gorp Elektriciteitswerken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyverklaring.

Versie 05-08-2018